loader image

Hoogstraat 6 | 4515 AM IJzendijke | Zeeuws Vlaanderen

huurvoorwaarden

versie 04.03.2019

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning ‘Het Zeeuwse Bloemenhuis”, staande en gelegen aan de HOOGSTRAAT 6, 4515 AM te IJZENDIJKE – NEDERLAND.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 2. Nadat u gereserveerd heeft en onze huurvoorwaarden hebt geaccepteerd, ontvangt u van ons direct een bevestiging. Binnen 5 dagen en na ontvangst van de betaling, ontvangt u een factuur en informatie over  uw aankomst en vertrek. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen.
 3. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van tijdelijke duur is.

Betaling

1. Betalen online: via onze online beveiligde betaalservice mollie dient u het totaalbedrag in één keer aan ons over te maken.
3. Met het voldoen van de hele huursom bevestigt u nogmaals de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 1. Wij vragen geen borgsom. Wel bent u verplicht om alle schade welke door u wordt veroorzaakt of toegebracht voor uw vertrek aan ons te melden. Samen komen wij dan tot een oplossing. Bij het niet nakomen van een schademelding wordt u juridisch aansprakelijk gesteld. 

Ontvangst sleutel

 1. De huurder krijgt, enkele dagen voor de aankomstdatum per mail, sms of WhatsApp en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de code van het digitale slot op de toegangsdeur. Deze code mag niet worden overgedragen aan derden, zijnde geen in de vakantiewoning verblijvende gebruikers.
  2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
  3. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning (code vergeten) dient u telefonisch contact met ons op de nemen. Ter controle vragen wij uw naam en adresgegevens voordat wij de code aan u bekendmaken.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

Minimaal 3 nachten per boeking
Aankomst vanaf 14.00
Vertrek voor 10.00 uur

 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 14:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis.
 • Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten in de stadstuin mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren meenemen is toegestaan (maximaal  2).
 • De huursom is inclusief bedlinnengoed, maar exclusief de eindschoonmaak van € 65,00
 • Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn). Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 6 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken. Hierbij geldt het volgende: het is verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen! De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/ auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 6. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

In het IJzendijke geldt een strikte afvalscheidingsregeling. De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding. Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen in de wasmand
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • Tuinmeubilair:  stoelkussens binnen opbergen of in de buitenbox plaatsen
 • De vuilnisbakken geleegd
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.